Anmäl dig här!

23 - 24 oktoberHörsal F, Humanisthuset

Välkommen!

Här kommer inbjudan till BitStream II träffen i Umeå 23-24 oktober med temat Ledarskap och tjänsteutveckling i den digitala förvaltningen! Träffen är upplagd så att den 23/10 genomför vi vår årskonferens där vi håller till i hörsal F, Humanisthuset Umeå universitet. Konferensen är öppen för alla intresserade och kostnadsfri, men antalet platser är begränsat. Som deltagare i BitStream har ni givetvis garanterade platser. Under dag två, dvs. 24 oktober, har vi en intern BitStream-träff som bara är öppen för oss som deltar i projektet.

Dokument med samlad information hittar du här!

Praktiska detaljer

Var:
Tisdag 23 oktober:
Hörsal F, Humanisthuset Umeå universitet
Onsdag 24 oktober: 
Vi kommer att hålla till i lokaler på Umeå kommun, exakt plats meddelas senare

När:
Tisdag 23 oktober: kl 13:00-17:00,  middag från kl 19:00
Onsdag 24 oktober: kl 08:30-12:00

– Konferensen är kostnadsfri med begränsat antal platser
– Vi bjuder på eftermiddagsfika under dagen
– Anmälan är öppen till torsdag 18 oktober
– Vid frågor kontakta Mikael Söderström eller Ulf Hedestig

Anmäl dig här!

Schedule


Projekten SPIN och Bitstream II

Ulf Hedestig och Mikael Söderström, Umeå universitet

15min

Tillitsbaserad styrning och ledning

Louise Bringselius, Lunds Universitet

60min

Kaffe

30min

Metoder för att identifiera, värdera och prioritera e-tjänster

Marie-Therese Christiansson, Karlstads universitet

60min

Bensträckare och mingel

15min

Tre exempel på medborgarcentrerad verksamhetsutveckling

Datadriven verksamhetsutveckling med sensorer
Katarzyna Wikström, Kommunchef, Norsjö kommun

Etablering av systemsyn och verksamhetsmodellering
Kennet Johansson, Enhetschef, Länsstyrelsen Västerbotten

En platsbaserad delningsplattform för den smarta staden/byn
Umeå universitet och Umeå kommun

60min

Avslutning

Gemensam BitStream-middag


Umeå kommuns arbete med digitalisering

Tomas Forsgren, Umeå kommun

90min

Kaffe

30min

Att bygga upp ett processtöd

Maria Hanell, m. fl., Länsstyrelsen Västerbotten

45min

Kan vi skapa medborgarvärde med sensorer och sociala medier?

Daniel Skog, Umeå universitet

45min

Avslutning

Speakers

Marie-Therese Christiansson

Marie-Therese Christiansson är lektor i Informatik vid Karlstads universitet. Hennes forskning innefattar bl.a. utveckling av en modell och metoder för processorientering i praktiken (PoP) för att stödja effektiv processorienterad verksamhetsutveckling. Tillsammans med externa partners har hon också tagit fram en modell för självvärdering vid processarbete, samt metoder för att identifiera, värdera och prioritera e-tjänster vid utveckling och test av dessa.

Läs mer

Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent i Företagsekonomi vid Lunds universitet. Hon är forskare, föreläsare och rådgivare med inriktning mot organisation, ledning och styrning i offentlig sektor. Hennes specialområden är: Organisationskultur och ledarskap, organisationsförändring, styrning, utvärdering, tillsyn, revision och tillit, professioner, kollegialitet, ämbetsman, etik. I juni 2018 avslutade Louise ett uppdrag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

Läs mer